Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu:

  22 marzec 2016 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w  sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
  1. Przedstawienie informacji o realizowanych i planowanych  inwestycjach i remontach w Brzeskich Placówkach Oświatowych w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem hali sportowej przy PSP Nr 3 w Brzesku.
  2. Informacja o zasadach dotacji do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządowa.
  3. Informacja o działaniach profilaktycznych prowadzanych przez Policję na terenie placówek oświatowych Gminy Brzesko.
  4. Analiza realizacji wniosków Komisji za I półrocze 2015 roku.
  5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji : 11 grudnia 2015r.,  21 stycznia 2016r. , 17 lutego 2016r. (protokoły wyłożone są w Biurze Rady do wglądu).
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie uchwał.
  

            Przewodniczący

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu
Rady  Miejskiej w Brzesku

mgr Bogusław Babicz