Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  21 marca ( poniedziałek) 2016  roku o godzinie  8.00 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 
  1. Przyjęcie protokołu w posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 grudnia 2015 r.
  2.  Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2016 wraz z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania Gminy i obszarów przeznaczonych pod tzw. ”Strefy Aktywności Gospodarczej”.( inf. Email)
  3.  Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych ustalony na podstawie przeglądu po okresie zimowym. ( inf. Email)
  4.  Jednostki pomocnicze gminy – aktualne potrzeby, plany odnowy miejscowości.
  5.  Analiza realizacji wniosków komisji od 01-06. 2015 r.
  6. ( inf. Email)
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu  marcu  br. ( inf. Email)                                                
 

    Przewodniczący

                          Komisji Prawa Porządku Publicznego

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

 

                                 mgr Krzysztof Bogusz