Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się w dniu:    17 marca 2016 roku (czwartek)o godzinie 12.00 w  Sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:  
  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 16 grudnia 2015 r.,22 stycznia i 23 lutego 2016 r.
 
  1. Działalność noclegowni dla bezdomnych. Omówienie aspektów prawnych i rzeczowych dla możliwości przyjęcia repatriantów przez gminę.
 
  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu  marcu 2016 r.
   

Przewodniczący komisji

Adam Smołucha