Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

             Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 23 lutego 2016 roku /wtorek/ o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku w sali obrad ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

Proponowany porządek  posiedzenia :
  1. Organizacja opieki przedszkolnej w gminie, stan aktualny i potrzeby na przyszłość. Ocena potrzeb w zakresie opieki nad najmłodszym i utworzenia żłobka.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał.

Przewodniczący   Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady

Miejskiej w Brzesku

       ADAM SMOŁUCHA