Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu:  22 października 2015 r. (czwartek) o godzinie 8-ej w  sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:  
  1. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu.
  2. Zapoznanie się z informacją na temat stanu realizacji inwestycji i remontóww przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Brzesko - wizja lokalna- PSP Nr 2 w Brzesku, Szkoła Muzyczna w Brzesku.
  3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski, zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  

            Przewodniczący

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu
Rady  Miejskiej w Brzesku

mgr Bogusław Babicz