Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Browar Okocim w Brzesku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: ITK.III.6220.2.2015.RC z dnia 02.06.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Browar Okocim w Brzesku”.

BURMISTRZ BRZESKAITK.III.6220.2.2015.RC                                                                                                                           Brzesko, dnia 08.06.2015 r.   

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje się o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: ITK.III.6220.2.2015.RC z dnia 02.06.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Browar Okocim w Brzesku”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.