Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, które odbędzie się w dniu:   03 czerwca  2015 roku ( środa )  o godzinie 8-mej w  Sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 18 lutego i 24 marca 2015 r.
  2. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w roku 2015, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Zapoznanie się z informacją na temat działalności niepublicznych przedszkoli otrzymujących dotację z Gminy Brzesko.
  4. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.
  5. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2014.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 Informacje do poszczególnych punktów porządku posiedzenia komisji otrzymają radni pocztą elektroniczną.

Przewodniczący Komisji  Oświaty Kultury i Sportu Rady  Miejskiej w Brzesku

 

mgr Bogusław Babicz