Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję  X Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień:   22 maja  2015 roku (piątek) o godzinie 10.00.   Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miejskiego  w Brzesku ul. Głowackiego 51

 Proponowany porządek obrad sesji :
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokół z sesji odbytych w dniach  30 stycznia i 18 marca 2015 r.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Zapytania radnych.
 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 8. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      wezwania do usunięcia naruszenia prawa;2)      wezwania do usunięcia naruszenia prawa;3)      wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady  Miejskiejw Brzesku

 

                                                                                                      mgr Krzysztof Ojczyk