Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu:  21 stycznia 2015 r. (środa) o godzinie 8-ej w  sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.2. Informacja na temat działalności Okocimskiego Klubu Sportowego i możliwości współpracy z Gminą Brzesko.3. Analiza działalności Publicznej Szkoły Muzycznej w Brzesku w roku szkolnym 2013/2014- plany rozwoju i dalszego funkcjonowania tej placówki- wizja lokalna.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

            Przewodniczący

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu
Rady  Miejskiej w Brzesku

mgr Bogusław Babicz