Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  22 września  2014  roku / poniedziałek/ o godzinie  8.00 w  Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Analiza realizacji wniosków Komisji PPPP za I półrocze 2014 r.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2014 roku.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów uchwał.
 

Informacje do pkt. 2  i 3 porządku posiedzenia komisji otrzymają radni

pocztą elektroniczną.

   

    Przewodniczący

                                                           Komisji Prawa Porządku Publicznego

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

 

                                                                         mgr Adam Kwaśniak