Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia z Urzędu Miejskiego

Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki Uzależnień „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
2015-04-21
Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki Uzależnień „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 Burmistrza Brzeska z dnia 24.03.2015 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związan(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2015-04-20
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:   27 k(...)

Czytaj więcej
Wybory do Izb Rolniczych
2015-04-20
Wybory do Izb Rolniczych

Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej ustalony został na dzień 31 maja 2015 r(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ
2015-04-17
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia :  22 kwietnia  2015r. / środa / o godzinie  1(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2015-04-17
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu : 24(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych
2015-04-16
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych,  odbędzie się w dniu:   22 kwietnia 2015 roku /środa / o godzinie 14.3(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2015-04-15
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie  Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się  w  dniu: 23 kwietnia 2015 roku /czwartek/ (...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej  i Rodziny
2015-04-15
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 21 kwietnia 2015 roku (...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury  i Sportu
2015-04-13
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu:  22 kwietnia 2015 r. (środa) o g(...)

Czytaj więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015-03-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Brzesko działając zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystni(...)

Czytaj więcej
Lokal mieszkalny do zbycia
2015-03-26
Lokal mieszkalny do zbycia

Burmistrz Brzeska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku   przy ulicy Głowackiego 51 wywieszone zostały wykazy: lokali mieszkal(...)

Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w roku 2015 w zakresie Profilaktyki Uzależnień - Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
2015-03-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w roku 2015 w zakresie Profilaktyki Uzależnień - Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 Burmistrza Brzeska z dnia 24.03.2015 r.w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związany(...)

Czytaj więcej