Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia z Urzędu Miejskiego

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2014-07-21
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury  i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu: 22 lipca 2014 r. (wtorek) o god(...)

Czytaj więcej
 Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2014-07-20
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu :    (...)

Czytaj więcej
Obwieszczenie Starosty Brzeskiego
2014-07-18
Obwieszczenie Starosty Brzeskiego

Starosta Brzeska zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2014 r. została wydana decyzja Nr 1/2013 znak: AB.7012.8.2012.JF Starosty Brzeskiego o zezwoleniu na r(...)

Czytaj więcej
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
2014-07-09
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 9ac ust. 1 z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z późn. zm.), art. 38, 72 us(...)

Czytaj więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin
2014-07-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin

Wójt Gminy Borzęcin zawiadamia strony postępowania, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac(...)

Czytaj więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2014-07-03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia, o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w ramach ponownej ocen(...)

Czytaj więcej
Obwieszczenie Starosty Brzeskiego
2014-07-01
Obwieszczenie Starosty Brzeskiego

Starosta Brzeski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1(...)

Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
2014-06-25
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publiczny(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ
2014-06-25
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU, odbędzie się dnia :   3 lipca 2014r. / czwartek / o godzinie  9(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji
2014-06-24
Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 1 lipca  2014  roku (...)

Czytaj więcej
L Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2014-06-18
L Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2014-06-17
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie  Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się  w  dniu : 18 czerwca 2014 roku /środa/ o (...)

Czytaj więcej