Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia z Urzędu Miejskiego

Budowa drogi łącznikowej - autostrada A4
2014-11-28
Budowa drogi łącznikowej - autostrada A4

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji, zezwalającej na budowę drogi łącznikowej, klasy G(...)

Czytaj więcej
Obwieszczenie Starosty
2014-11-28
Obwieszczenie Starosty

Starosta Brzeski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gm(...)

Czytaj więcej
Pierwsza sesja nowej kadencji
2014-11-26
Pierwsza sesja nowej kadencji

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), K(...)

Czytaj więcej
Rozbudowa skrzyżowania - korekta
2014-11-19
Rozbudowa skrzyżowania - korekta

Wojewoda Małopolski zawiadamia o złożonej korekcie wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2014-11-03
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, które odbędzie się w dniu: 12 listopada 2014 roku ( środ(...)

Czytaj więcej
Obwieszczenie ministra
2014-10-30
Obwieszczenie ministra

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia że wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji
2014-10-27
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Prawa Porządku Publicznego i P(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY
2014-10-27
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU  odbędzie się dnia :   3  Listopada 2014r. / poniedziałek / o go(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji
2014-10-24
Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  3 listopada  2014  (...)

Czytaj więcej
Budowa ujęcia wody do celów technologiczno – produkcyjnych dla Browaru Okocim
2014-10-23
Budowa ujęcia wody do celów technologiczno – produkcyjnych dla Browaru Okocim

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Bu(...)

Czytaj więcej
Lokale do zbycia
2014-10-22
Lokale do zbycia

Burmistrz Brzeska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 wywieszone zostały wykazy:-          lokalu (...)

Czytaj więcej
Spotkanie OSIEDLA „KOŚCIUSZKI-OGRODOWA”
2014-10-18
Spotkanie OSIEDLA „KOŚCIUSZKI-OGRODOWA”

ZARZĄD  OSIEDLA „KOŚCIUSZKI-OGRODOWA”  serdecznie zaprasza:1. MŁODZIEŻ na spotkanie związane z omówieniem zasad, sposobu, terminów zorganizowania zaję(...)

Czytaj więcej