Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Zakończenie roku szkolnego w Sterkowcu
21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego w Sterkowcu

Wyjątkowy przebiega miała uroczystość zakończenia roku szkolnego w Sterkowcu. Na zaproszenie dyrektor miejscowej szkoły podstawowej, Marii Dąbrowy-Legutko, uczestniczył w niej burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Uroczystość była okazją do podsumowania nie tylko wyników całorocznej pracy edukacyjnej i jej wyników, ale także do przypomnienia inwestycji zrealizowanych w kilku ostatnich latach na rzecz poprawy warunków nauki w tej szkole. Podczas akademii był oczywiście czas na występy artystyczne, wręczenie nagród dla wyróżniających się uczniów oraz podziękowania dla wszystkich przyjaciół placówki, na czele z Radą Rodziców, za systematyczny wkład pracy i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju szkoły. Burmistrz Brzeska wręczył dwóm nauczycielkom ufundowane przez Urząd Miejski nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Otrzymały je Paulina Pyrek oraz Ewa Wojas.

Szkoła Podstawowa w Sterkowcu to najmniejsza placówka oświatowa w gminie Brzesko. W zakończonym właśnie roku szkolnym uczęszczało do niej 114 uczennic i uczniów. W szkole funkcjonuje 8 oddziałów oraz dwie zerówki. Brzeskie władze samorządowe traktują ją z takim samym zaangażowaniem jak każdą inną szkołę. Warto pokrótce przypomnieć tylko ostatnie inwestycje zainicjowane i realizowane przez Urząd Miejski w Brzesku.

Tylko w ostatnim roku szkolnym przeprowadzono w Sterkowcu termomodernizację przylegających do siebie budynków Szkoły Podstawowej i Domu Kultury.  Prace wykonane zostały przy pozyskanym przez gminę Brzesko dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, a zakończone zostały w grudniu. Ich zakres obejmował między innymi docieplenie ścian zewnętrznych i w piwnicach oraz stropu nad poddaszem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, obróbek blacharskich oraz urządzeń kotłowni i instalacji c.o., a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

W ciągu ostatnich trzech lat w Sterkowcu wybudowano między innymi nowe boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią (2020). We wrześniu 2021 roku szkolna świetlica i biblioteka,  na podstawie decyzji burmistrza Brzeska Tomasza Latochy, zostały przeniesione do pomieszczeń przylegającego do budynku szkolnego Domu Kultury. Równolegle przeprowadzony został remont szkolnej stołówki. Pół roku później, w lutym 2022 roku, w celu poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w przeprowadzono szybki remont, w wyniku którego powstało bezpośrednie przejście łączące obie placówki, które od tej pory funkcjonują niejako w jednym budynku.

W tym samym 2022 roku przeprowadzono wymianę całości dachowego poszycia przykrywającego budynek Domu Kultury. Inwestycja była jednym z pilnych zadań ujętych w harmonogramie wakacyjnych remontów placówek oświatowych. Po kilku miesiącach zmodernizowany został plac przed tym budynkiem. Stara popękana nawierzchnia została zastąpiona kostką brukową. Odnowione zostały też pomieszczenia, w tym główna sala, w której organizowane są imprezy kulturalne, spotkania, zebrania i inne wydarzenia integrujące lokalne środowisko. Wspomnieć wypada, że w tegorocznym budżecie gminy, w ramach Funduszu Sołeckiego, zarezerwowano 32 105 złotych na kontynuację remontu wewnątrz Domu Kultury. 

Zakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w SterkowcuZakończenie roku szkolnego w Sterkowcu