Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP (Quality Meat Program)
17.06.2024

Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP (Quality Meat Program)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca   br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe  dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

 • 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
 • 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,

do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.

W związku z niewielką świadomością beneficjentów o możliwości skorzystania z tego programu, prosimy w ramach działalności sołectw, o pomoc w szerzeniu informacji o możliwości uzyskania dopłat z tytułu Systemu QMP do utrzymywania bydła mięsnego, jak również od 1 stycznia 2024 roku do bydła ras mlecznych oraz bydła w typie kombinowanym użytkowanych w typie mięsno-opasowym, mleczno-opasowym lub opasowym.

Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP. Wnioski o przystąpienie do certyfikacji w ramach programu System QMP powinny zostać złożone do dnia 1 lipca br., zaś złożone po tym terminie będą proporcjonalnie zmniejszać płatność o 1% z każdym dniem następującym po tym terminie. Obecnie Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi prowadzi prace dotyczące możliwości przedłużenia certyfikacji gospodarstw do dnia 30 września 2024 roku. Możliwe jest zatem otrzymanie płatności w ramach tegorocznych wniosków.

Korzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach ekoschematu Dobrostan opasów z praktykami: Utrzymanie zwierząt w systemie QMP, ściółka, zwiększenie powierzchni 50% wybiegi pozwala uzyskać nawet 700PLN/sztuki (!). W ubiegłym roku rolnicy wykorzystali z dobrostanu opasów tylko w 17%. Potrzebne lepsze dotarcie do nich z korzyścią dla nich.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.qmpsystem.eu

Podstawowe kryteria jakie należy spełnić aby dołączyć do programu:

Katalog ras bydła dopuszczonych do certyfikacji w Systemie QMP:

· bydło ras mięsnych

(LM) Limousine (CH) Charolaise (AN), (AR) Angus

(HH) Hereford (SL) Salers (SM) Simental

(GA) Galloway (HI) Highland

(BB) Belgijska biało-błękitna (WA) Wagyu

(BD) Blond d’Aquitaine

(MM) mieszańców ras mięsnych, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych.

· bydło ras mlecznych

(HO) holsztyńsko fryzyjska

(RW) polska holsztyńsko fryzyjska odmiana czerwono – biała

(RE) europejskie bydło czerwone (pozostałe odmiany rasy)

(ZR) polska czarno – biała (ZB) polska czerwono – biała

(MS) mieszańców ww. ras

· bydło w typie użytkowym kombinowanym

(RP) polska czerwona, (MO) montbeliarde

(MO) montbeliarde

(BG) bydło białogrzbiete, (SM) simental

(MS) mieszańców ww. ras, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mlecznych.

Główne założenia systemu QMP to:
 • Utrzymywanie bydła bez uwięzi, wolnostanowiskowe.
  • bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia w przeliczeniu na sztukę:
   • krów i jałówek powyżej 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 4,5 m2
   • jałówek powyżej 6-go miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 2,2 m2
   • bydła opasowego o masie ciała do 300kg – co najmniej 1,6 m2
   • bydła opasowego o masie ciała powyżej 300kg – co najmniej 2,2 m2
   • buhajów – co najmniej 9 m2
  • bez wydzielonych legowisk i ściółki, z wyjątkiem buhajów, krów i jałówek cielnych powyżej 7-go miesiąca ciąży, powierzchnia w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
   • jałówek powyżej 19-go miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 2 m2 ,
   • jałówek pow. 6-go miesiąca życia do 19-go miesiąca życia – co najmniej 1,6 m2
   • bydła opasowego o masie ciała do 300kg – co najmniej 1,3 m2
   • bydła opasowego o masie ciała powyżej 300kg – co najmniej 1,8 m2
 • Opracowany plan żywienia i dbałość o jakość paszy – plan żywienia zwierząt zgodnie z ich potrzebami bytowymi i produkcyjnymi, w przypadku pasz z zakupu od certyfikowanych dostawców pasz wg deklaracji.
 • Stała współpraca z lekarzem weterynarii – deklaracja stanowiąca poświadczenie przez producenta zapewnienia w gospodarstwie profilaktyki lekarsko-weterynaryjnej (np.: kwarantanna, odrobaczanie, reagowanie na symptomy).