Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
BURMISTRZ BRZESKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU  W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU AKTUALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BRZESKO NA LATA 2022 - 2029
24.05.2024

BURMISTRZ BRZESKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU AKTUALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BRZESKO NA LATA 2022 - 2029

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2, art.23 ust.1 oraz 17 ust.2 pkt.4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Burmistrz Brzeska informuje o sposobach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022-2029.

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022-2029 wynika z potrzeby wprowadzenia w dokumencie zmian dotyczących zakresu podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z art.23 ust. 2 pkt.1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) zmiany dotyczące podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wymagają przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych i opiniowania.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 27 maja do 1 lipca 2024 r. w następujących formach:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku  – www.brzesko.pl), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Brzesku  (ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko) w terminie trwania konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Brzesku;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz online dostępny po kliknięciu w link: https://forms.gle/BUudJaUA3P9EDgFn6
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku (Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko), pokój 12 w dniu 10 czerwca 2024 r. w godzinach 10.00 – 13.00;
  • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 roku w godzinach 15.00 – 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku (Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko), Sala Obrad

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Konsultowany projekt aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022-2029 wprowadza zmiany w zakresie kilku planowanych przedsięwzięć podstawowych. Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu aktualizacji GPR. Projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022-2029 dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko, na stronie www Urzędu (www.brzesko.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku (Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko) w pokoju 12 w godzinach pracy Urzędu.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Formularz zgłaszania uwag

Projekt aktualizacji gminnego programu rewitalizacji gminy Brzesko

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych

Lista projektów