Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Ulica Leszczynowa w Okocimiu
23.05.2024

Ulica Leszczynowa w Okocimiu

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej dotyczącej stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w ciągu ulicy Leszczynowej w Okocimiu. Dokument parafowali burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz Izabela Bodziony, właścicielka firmy IZGEO GEOLOGIA z Podegrodzia.

Wartość zadania wyniesie 122 139 złotych. Dokumentacja zostanie sporządzona przy wykorzystaniu dofinansowania w wysokości 56 tysięcy złotych pozyskanego prze brzeski samorząd z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina wyłoży na ten cel 66 139 złotych.

Zgodnie z umową, kompletna dokumentacja (zatwierdzona przez Państwowy Instytut Geologiczny i Wojewódzki Nadzorujący Realizację Projektu Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków) ma być gotowa do końca listopada tego roku. Wykonawca zobowiązał się do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, wynikających  przepisów. Otworzy to drogę do sporządzenia niezbędnej dokumentacji budowlanej, na postawie której będzie można przystąpić do odnowienia tej drogi.

Ulica Leszczynowa w OkocimiuUlica Leszczynowa w OkocimiuUlica Leszczynowa w OkocimiuUlica Leszczynowa w OkocimiuUlica Leszczynowa w Okocimiu