Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez KRUS
03.04.2024

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa KRUS w Brzesku zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi.

Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Tegoroczna edycja konkursu jest jednym z wielu działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników realizowanych w ramach projektu prewencyjnego Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś, którego celem jest m.in. zintegrowanie prowadzonych działań prewencyjnych KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników pod jednym wspólnym hasłem i logotypem oraz zainteresowanie rolników i członków ich rodzin problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi. W ramach projektu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których zakres merytoryczny powinien znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu plastycznego:

 1. „Rola rolnika, by upadku unikał”;
  2. „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”;
  3. „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
  4. „Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
  5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
  6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Zgłaszane do konkursu prace plastyczne muszą być dwuwymiarowe, wykonane w formacie A-3 i dowolnej technice, a ich treść powinna dotyczyć tematyki kampanii prewencyjnych, realizowanych w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś.

Prace konkursowe (opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu) wraz z wypełnionymi przez rodzica/opiekuna prawnego Formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) należy dostarczyć do PT KRUS w Brzesku przy ul. Mickiewicza 27. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 05 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu do PT KRUS w Brzesku).

Ocena zgłoszonych prac konkursowych zostanie dokonana przez komisje konkursowe z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 10 pkt);
2) oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu (max. 6 pkt);
3) walory estetyczne pracy (max. 4 pkt).

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Formularz wraz z regulaminem dostępny jest na stronie internetowej: Strona główna - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)