Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wrota Karpat”
02.02.2024

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wrota Karpat”

Urząd Miejski w Brzesku – sala obrad
7 lutego 2024 roku godzina 16:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 4. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Omówienie propozycji przystąpienia do Federacji Małopolskich LGD.
 6. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 04.01.2024 r.
 7. a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 8. b) zgłoszenie kandydatur,
 9. c) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
 10. d) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
 11. Uzupełnienie składu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 26.01.2024 r.
 12. a) zgłoszenie kandydatur,
 13. b) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
 14. c) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
 15. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Wrota Karpat”.
 16. Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Rady.
 17. Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Zarządu.
 18. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2024 rok.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia "Wrota Karpat" - https://lgdwrotakarpat.pl/nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia/