Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Budżet gminy na 2024 rok
29.12.2023

Budżet gminy na 2024 rok

Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej było zatwierdzenie budżetu na 2024 rok. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie – w obradach uczestniczyło 19 radnych i wszyscy zgodnie głosowali „za”.

Dochody gminy w 2024 roku zostały ustalone w wysokości 198 555 730,66 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 205 107 730,66 zł. Deficyt, który wyniesie 6 552 000 zł, zostanie pokryty z nadwyżek pieniężnych na bieżącym rachunku (312 000 zł) oraz z zaciąganych pożyczek (6 240 000 zł). W budżecie zabezpieczono środki na rezerwę ogólną (400 000 zł) i rezerwy celowe (1 728 000 zł).

Tradycyjnie największa część budżetu po stronie wydatków związana jest z oświatą i wychowaniem. Brzescy radni przeznaczyli na realizację zadań w tym zakresie aż 89 014 838,66 zł (52,25 procent ogółu zaplanowanych wydatków). Na drugim miejscu znajdują się wydatki dotyczące kultury fizycznej 22 706 260,72 zł, a składają się na nie głównie koszty utrzymania, remontów i budowy obiektów sportowych. Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska przeznaczono 15 342 065 zł. Tyle kosztuje roczne oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic oraz pozostałe działania w ramach gospodarki odpadami.

Na wydatki dotyczące transportu i łączności brzeski samorząd planuje wydać 13 553 795,41 zł, w tym między innymi 1 350 000 zł na lokalny transport zbiorowy, 150 tysięcy na utrzymywania i funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz ponad 10 milionów na inwestycje drogowe. Największe z tych zadań to kontynuacja remontów gminnych dróg w obrębie Brzeska (osiedla i śródmieście), na które w 2024 roku przeznaczono ponad 6 milionów złotych. Spore inwestycje realizowane też będą w zakresie oświaty i sportu. Zakończona zostanie budowa miasteczka rowerowego i placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku, na którą w nowym roku Urząd Miejski wyda blisko 2,5 mln zł. W 2024 w całości zostanie zrealizowana budowa dwóch przyszkolnych sal sportowych – w Buczu i Porębie Spytkowskiej, a w budżecie na te zadania zapisano łącznie 7,1 mln zł.