Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
ZAPRASZAMY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
04.12.2023

ZAPRASZAMY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zgodnie z art. 18, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
Zebranie odbędzie się w czwartek, 14 grudnia 2023 roku o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A). W związku z zakończeniem kadencji Zarządu i Rady Stowarzyszenia oraz koniecznością wyboru nowych członków organów decyzyjnych zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Podsumowanie działalności w mijającej kadencji organów Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
8. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
10. Przedstawienie zasad wyboru i wybór Rady Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
12. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2023 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dokonania wpłaty składki członkowskiej, która dla osób fizycznych, osób prawnych, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 10 zł za każdy rok. Wpłaty można dokonać zarówno osobiście w siedzibie Stowarzyszenia,
jak również przelewem bankowym na rachunek nr: 90 8591 0007 0100 0904 0051 0001.

 

PEŁNOMOCNICTWO