Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Chrońmy się przed hałasem
03.11.2023

Chrońmy się przed hałasem

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Program obejmie odcinki:
 - dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
 - dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
 - linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 - odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.,
 - odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku,
 - obszar miasta Krakowa,
 - obszar miasta Tarnowa,
 - obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.
Strategiczne mapy hałasu, będące podstawą do opracowania Programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce Środowisko - Strategiczne mapy hałasu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10.11.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: halas@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
Po opracowaniu projektu uchwały w sprawie przedmiotowego Programu, projekt zostanie udostępniony do opiniowania wraz z możliwością wnoszenia uwag do dokumentu.