Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Plan polowań zbiorowych w obwodzie dzierżawionym przez Wojskowe Koło Łowieckie „BASIOR"
26.10.2023

Plan polowań zbiorowych w obwodzie dzierżawionym przez Wojskowe Koło Łowieckie „BASIOR"

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1082)
Burmistrz Brzeska

podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych w obwodzie dzierżawionym przez Wojskowe Koło Łowieckie „BASIOR” w sezonie łowieckim 2023/2024.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Brzeska. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
− w BIP Gminy Brzesko
− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku
− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku

                                                                                                                                                             (-) Z up. Burmistrza Brzeska
                                                                                                                                                                                  Danuta Zięba
                                                                                                                                                                               Dyrektor Wydziału
                                                                                                                                                                             Ochrony Środowiska

 

plan-polowan-wkl-basior-1.jpg

plan-polowan-wkl-basior-2.jpg

plan-polowan-wkl-basior-3.jpg