Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Ostatnie nabory w Kwartecie szansą dla przedsiębiorców
25.10.2023

Ostatnie nabory w Kwartecie szansą dla przedsiębiorców

Finalizując założenia LSR na lata 2014-2020 oraz uwzględniając potrzeby zgłaszane przez mieszkańców podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych, Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, 23 października br. ogłosiło nowy nabór, który przeznaczony jest dla przedsiębiorców – tych, którzy chcą rozwinąć firmę poprzez wprowadzenie nowych usług lub zakup sprzętu oraz dla tych, którzy chcą zrealizować swój pomysł i dopiero wkroczyć na rynek.

- W ciągu ostatnich miesięcy, kontaktuje się z nami bardzo wiele osób, pytając o możliwość wsparcia finansowego na założenie bądź rozwijanie firmy – podkreślają pracownicy biura.

Z punktu widzenia rozwoju obszaru, tworzenie nowych firm oraz wsparcie już istniejących jest szczególnie istotne. Jest szansą dla mieszkańców, którzy wykorzystując swoje wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania chcą prowadzić własną firmę. Środki finansowe dedykowane dla przyszłych przedsiębiorców to bezzwrotne dofinansowanie w formie ryczałtu w wysokości 50 000 lub 70 000 zł – w przypadku zawodów deficytowych, które uwzględnione są w Lokalnej Strategii Rozwoju Kwartetu. Rozsądnie przygotowany plan na rozpoczęcie swojej firmy oraz napisany wniosek i biznesplan spełniające wymagane kryteria, ma szansę na pozytywną ocenę przez Radę Stowarzyszenia, a w dalszej kolejności Urząd Marszałkowski. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę i planują jej rozwój, po prawidłowej realizacji operacji mogą liczyć na zwrot środków w wysokości 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 210 tysięcy. - Są to już ostatnie dostępne środki, dlatego zachęcamy do skorzystania z dofinansowania wszystkich zainteresowanych – podkreśla Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia.

Przy składaniu wniosku warto pamiętać, żeby był on spójny, racjonalny i przemyślany, gdyż każdy podlega ocenie merytorycznej i formalnej najpierw przez Radę Stowarzyszenia, która po przyznaniu punktów i sporządzeniu listy rankingowej operacji, przekazuje wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Przed złożeniem należy więc zapoznać się z lokalnymi kryteriami wyboru projektu oraz zgodności z LSR. Warto zwrócić uwagę na kryteria punktowane, jak np.: udział osoby z grupy defaworyzowanej i uwzględnić te aspekty, które pozwolą Radzie Stowarzyszenia przyznać w danej kategorii punkty. Wszelkie potrzebne informacje i warunki naborów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.kwartetnaprzedgorzu.pl.

Można też skorzystać z doradztwa w biurze w Warysiu oraz porad telefonicznych (14 68 46 666), czy też mailowych.  Wnioski przyjmowane są w biurze Stowarzyszenia od 23 października do 6 listopada w godzinach 9-14.