Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kompleksowa modernizacja pływalni
23.10.2023

Kompleksowa modernizacja pływalni

W przyszłym roku rozpocznie się kompleksowa modernizacja brzeskiej krytej pływalni – wybudowanego 20 lat temu obiektu administrowanego przez Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Urząd Miejski pozyskał właśnie dofinansowanie z programu Polski Ład na realizację tego zadania. Planowany koszt tej inwestycji wynieść ma około 8,5 miliona złotych. Wartość dotacji to 7 650 000 złotych. Udział własny gminy Brzesko stanowić ma około 10 procent całkowitych kosztów.

Działająca już od 20 lat pływalnia (czynna niemal przez cały rok po 14 godzin na dobę) jest już mocno wyeksploatowana, a większość urządzeń należy już do przestarzałej generacji. Do tej pory w obiekcie przeprowadzano niezbędne remonty cząstkowe, głównie podczas tzw. przerw technicznych przeznaczonych na rutynowe prace konserwatorskie i przeglądy. Burmistrz Brzeska i dyrekcja BOSiR-u już od kilku lat przymierzali się do modernizacji, której koszt  znacznie przekracza aktualne możliwości finansowe  gminy, przy założeniu, że uruchomione były tylko środki własne. Czynione od pewnego czasu starania o dofinansowanie ze środków unijnych zakończyło się wreszcie pełnym powodzeniem. Teraz będzie można przeprowadzić wszystkie zaplanowane prace czyniące obiekt w pełni nowoczesnym i odpowiadającym aktualnie obowiązującym standardom. Zakres prac ujętych w programie, który zyskał akceptację, a tym samym skutkował pozyskanym dofinansowaniem, jest bardzo szeroki. Warto przedstawić go w ogólnym zarysie.

Pokrywający bryłę budynku płaski dach z termozgrzewalnej papy zostanie przebudowany w ten sposób, że nowa konstrukcja będzie podzielona na dwie niezależne połacie wyłożone trapezową blachą. Przy okazji nastąpi wymiana wszystkich wewnętrznych warstw dachu. W planach jest również całkowity demontaż wyeksploatowanej już niecki basenu rekreacyjnego (wraz z konstrukcją nośną i towarzyszącymi jej urządzeniami) i zainstalowanie nowej. Podobna operacja czeka nieckę basenu sportowego, urządzeń uzdatniania wody i tzw. plaży basenowej.  Modernizacji poddany ma być też główny hol oraz wszystkie pomieszczenia (w tym szatnie, pomieszczenia administracyjne i węzły sanitarne) wraz z wewnętrznymi instalacjami. Projekt przewiduje ponadto wymianę skorodowanego ciągu kanału wentylacyjnego i maszynowni. Zmieni się także wygląd zewnętrzny całego obiektu, który zyska nową elewację.

Miłośnicy pływania muszą liczyć się z tym, że obiekt będzie przez pewien czas nieczynny – około 10 miesięcy. Jednak powrócą do w pełni zmodernizowanej pływalni. Remonty potrwać mają do 30 czerwca 2025 roku.