Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Przypomina się, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.2022 poz.572), kto utrzymuje zwierzęta domowe, ma obowiązek zapewnić mu odpowiedną karmę i stały dostęp do wody oraz pomieszczenie chroniące je przed zimnem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała. 
Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujących u nich uszkodzenie ciała i cierpienie. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry. 
W przypadku stwierdzania znecania się nad zwierzęciem domowym, może być ono odebrane właścicielowi i przekazane do schroniska dla zwierząt, przy czym kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia, zgodnie z w/w ustawą obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna.