Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nowy sprzęt dla OSP Szczepanów
09.12.2022

Nowy sprzęt dla OSP Szczepanów

Wentylator, wytwornica piany, specjalistyczna drabina strażacka, dyski świetlne i sygnalizacyjne służące do oznakowania terenu akcji ratunkowych oraz bosak – to nowe elementy wyposażenia, które wzbogaciły stan posiadania jednostki OSP Szczepanów. Sprzęt o łącznej wartości 15 065 złotych został zakupiony przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5982,04 zł. Środki własne to wydatek w kwocie 9 083 zł pokryty w całości przez Gminę Brzesko.

Wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie sporządzili druhowie ze Szczepanowa, których wspomogli merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego. Oficjalnego przekazania sprzętu dokonał burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Jednostkę OSP Szczepanów reprezentowali pełniąca w zarządzie funkcję sekretarza Aleksandra Dumara oraz wiceprezes zarządu Dominik Pałka.

Systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z naszych priorytetowych zadań. Dlatego oprócz finansowania bieżącej działalności jednostek OSP, podejmujemy wiele inicjatyw mających na celu podnoszenie stanu gotowości bojowej. Wysoko oceniam wszelkie starania podejmowane w tym zakresie przez samych strażaków. Pomoc udzielana przez Urząd Miejski w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy jest bardzo skuteczna, co daje powody do satysfakcji – mówi burmistrz.

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla szczepanowskiej OSP zostało przez WFOŚiGW przyznane z puli przeznaczonej na doposażenie jednostek należących do Krajowego Systemu-Ratowniczo-Gaśniczego.      

 

logo-wfosigw.jpg

Nowy sprzęt dla OSP SzczepanówNowy sprzęt dla OSP SzczepanówNowy sprzęt dla OSP SzczepanówNowy sprzęt dla OSP SzczepanówNowy sprzęt dla OSP SzczepanówNowy sprzęt dla OSP SzczepanówNowy sprzęt dla OSP SzczepanówNowy sprzęt dla OSP SzczepanówNowy sprzęt dla OSP SzczepanówNowy sprzęt dla OSP Szczepanów