Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2023-2030”.
07.12.2022

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2023-2030”.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą nr XLVII/377/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2022 - w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2023-2030 w tym trybu konsultacji, o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

zapraszamy

mieszkańców gminy Brzesko, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a także Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2023-2030 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają od 08.12.2022 r. do 11.01.2023 r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@brzesko.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”)

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Formularz zgłaszania uwag

Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2023-2030