Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Rekrutacja do projektu „Złap za STER!”
30.11.2022

Rekrutacja do projektu „Złap za STER!”

Projekt "Złap za STER!" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

CO OFERUJEMY ?

  • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników,
  • płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia,
  • udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy,
  • opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy,
  • indywidualne doradztwo w tym zawodowe i psychologiczne

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

  • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
  •  odchodzących z rolnictwa.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI - dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51 lub 533 446 405, e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów.