Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nabór wniosków w ramach programu JAWOR 2
28.10.2022

Nabór wniosków w ramach programu JAWOR 2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 3 października br. uruchomiony został nabór wniosków do programu pożyczkowego "JAWOR 2".

Program ten dotyczy wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekrocza 600 m² oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:

  1.  posiadać tytuł prawny do nieruchomości (właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego/ lokalu mieszklanego w budynku jednorodzinnym zlokalizowanego w województwie małopolskim),
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. w momencie spłaty ostatnie raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
  4. posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  5. posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł - metodyka obliczania dochodu stanowi załącznik nr 1 do Programu

Nabór wnisoków odbywa się w systemie ciągłym. Szczegółowe regulacje dotyczące udzielania w/w pozyczek umieszczono na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/

Pożyczki w ramach w/w Programu oprocentowane są według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%.

jubileusz-100lecia-12.png