Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Policjanci „po służbie”
27.10.2022

Policjanci „po służbie”

W sali obrad Urzędu Miejskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze brzeskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, podczas którego dokonano wyboru składu zarządu na nową kadencję. Wybrano też delegatów na Zjazd Wojewódzki Zjazd SEiRP, które w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia.

Brzeskie koło SEiRP liczy obecnie 88 członków, w tym 23 kobiety. Sześć osób to członkowie honorowi, a dziesięć to członkowie wspierający. Głównymi zadaniami stowarzyszenia są aktywizacja byłych funkcjonariuszy policji, wspieranie ich rodzin oraz pomoc i doradztwo w różnych sytuacjach życiowych. Na bieżąco zbierane i analizowane są informacje dotyczące spraw finansowych i bytowo-socjalnych członków. Opieką objęte są także wdowy po zmarłych już emerytach. Prowadzona jest także działalność ukierunkowana na rozrywkę, rekreację i wypoczynek. Dlatego organizowane są między innymi spotkania integracyjne i turystyczne wyjazdy.

Siedziba brzeskiego koła SEiRP znajduje się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przy ulicy Piłsudskiego 21. W każdą środę od godziny 9.00 do 12.00 pełnione są dyżury. Nie są to jednak sztywne terminy. W razie potrzeby osoby oczekujące pomocy mogą umówić się na spotkanie w biurze w innym terminie. Zarząd z Brzeska w 2021 roku do Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Krakowie skierował 100 wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych, a w pierwszej połowie tego roku 45 wniosków.

Gośćmi zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Brzesku byli prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Jan Kaczmarczyk, Komendant Powiatowy Policji Bogusław Chmielarz, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, prezes zarządu koła w Tarnowie i członek ZG SEiRP Bogdan Tabiś oraz sekretarz ZG SEiRP w Warszawie. Piotr Styczyński. Podczas obrad wybrano delegatów na Wojewódzki Zjazd SEiRP w Krakowie. Zostali nimi Barbara Skrzekucka-Laska, Roman Gurgul, Stanisław Hanek, Henryk Majda. Składy zarządu oraz komisji rewizyjnej na najnowszą kadencję podajemy poniżej.

 Zarząd SEiRP w Brzesku

KADENCJA 2022-2026
Prezes – Henryk Majda
Z-ca prezesa – Roman Gurgul
II z-ca prezesa – Stanisław Wąs
Sekretarz – Stanisław Hanek
Skarbnik – Barbara Skrzekucka-Laska

 Komisja Rewizyjna SEiRP

KADENCJA 2022-2026
Przewodniczący – Paweł Drab
Zastępca – Kazimierz Powroźnik
Członek – Edmund Pokładowski

 

Policjanci „po służbie”