Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Pomoc suszowa za 2022 rok
24.10.2022

Pomoc suszowa za 2022 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoże rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. np. gradobicia, czy powodzi w gospodarstwie - poinformował resort rolnictwa. O pomoc w wysokości 5 lub 10 tys. zł będzie można wnioskować do 15 listopada.

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe należy do 15 listopada złożyć wniosek do właściwego biura powiatowego ARiMR (ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc). Odpowiedni formularz jest dostępny na stronie internetowej Agencji.

Resort dodał, że do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in.: kopię protokołu oszacowania szkód lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód; zgodę współwłaścicieli – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Zastrzeżono, że za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji. Postępowania w sprawie przyznania pomocy nie będzie wszczęte, jeśli wniosek zostanie złożony bądź wpłynie do ARiMR po 15 listopada.