Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Pamięci biskupa Jana Styrny
05.10.2022

Pamięci biskupa Jana Styrny

3 października w katedrze elbląskiej odprawiona została msza pogrzebowa w intencji śp. biskupa Jana Styrny, którego ciało spoczęło w tamtejszej krypcie biskupów. Pochodzący z Ziemi Brzeskiej duszpasterz zmarł w wieku 81 lat 28 września w Szpitalu Miejskim w Elblągu.   

Śp. Jan Styrna urodził się 25 stycznia 1941 r. w Przyborowie. W 1959 roku po maturze zdanej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w tarnowskim Wyższym Seminarium Duchowym. W 1965 roku w katedrze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie otrzymał święcenia prezbiteratu udzielone przez ówczesnego biskupa diecezjalnego Jerzego Ablewicza. Wiedzę teologiczną zgłębiał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1975 roku, kiedy to uzyskał doktorat z teologii pastoralnej.

W międzyczasie sprawował funkcję wikariusza w parafiach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – początkowo w Nowym Wiśniczu, później w Krynicy Zdroju. Kolejnymi etapami Jego posługi duszpasterskiej były parafia św. Mateusza w Mielcu oraz diecezja Berlina, w której skupiali się polscy robotnicy.

W 1980 roku został mianowany proboszczem parafii Bożego Ciała w Bieczu, by po dwóch latach objąć równoległe stanowisko dziekana dekanatu Biecz. W tym samym czasie rozpoczął pracę jako wykładowca w Instytucie Studiów nad Rodziną warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej, by po blisko dziesięciu latach zostać również pracownikiem naukowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

22 czerwca 1991 roku Jan Styrna został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej i biskupem tytularnym Aquipendium. Święcenia biskupie otrzymał miesiąc później, 28 lipca, w bazylice katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie. W tym samym roku został ustanowiony wikariuszem generalnym diecezji, a w kurii diecezjalnej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.    

W sierpniu 2003 roku został przeniesiony na urząd biskupa diecezji elbląskiej. Po 10 latach złożył rezygnację z tego stanowiska, z uwagi na stan zdrowia. Pełnił już wtedy funkcję krajowego duszpasterza rolników. Przez ostatnie lata intensywnego życia był biskupem seniorem diecezji elbląskiej.

Śp. Jan Styrna bardzo chętnie wracał w swoje rodzinne strony, zawsze serdecznie przyjmowany i zapraszany przez wiernych z diecezji tarnowskiej i brzeskiego dekanatu. 25-lecie sakry biskupiej świętował w szczepanowskim Sanktuarium św. Stanisława BM. Przewodniczący uroczystej mszy świętej biskup Andrzej Jeż w wygłoszonej homilii podkreślał wpływ Ducha Świętego na życie biskupa Jana Styrny, mówiąc: – Przedziwnymi drogami prowadził Duch Boży księdza biskupa Jana. Począwszy od Szczepanowa, rodzinnej ziemi św. Stanisława, przez krynickie góry i bieckie wzniesienia, ciszę naukowo-badawczą w Lublinie i Warszawie, pracę wśród robotników w Niemczech, aż do tarnowskiej katedry, gdzie 25 lat temu otrzymał biskupią sakrę i został włączony jeszcze ściślej w tarnowski Kościół jako jego biskup pomocniczy.

Wiadomość o śmierci śp. Jana Styrny pogrążyła w głębokim żalu całą chrześcijańską społeczność diecezji tarnowskiej i dekanatu Brzesko. Ze smutkiem przyjęli ją wszyscy mieszkańcy naszej gminy. W szczepanowskiej bazylice do dnia pogrzebu trwały modlitwy za duszę zmarłego.