Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Badania ankietowe
30.09.2022

Badania ankietowe

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe na terenie całego kraju. Realizują je urzędy statystyczne znajdujące się w miastach wojewódzkich. Podstawowym celem prowadzonych badań jest dostarczenie informacji wszechstronnie charakteryzujących warunki życia ludności.
Badania prowadzone są metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych w Polsce losowana jest grupa, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Uczestnicy badań są dobierani losowo – każdy Polak ma równe szanse znaleźć się w grupie osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie; dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych i z mocy art. 10 i 38 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz.439 z późniejszymi zmianami), udostępnianie lub wykorzystywanie ich dla innych celów jest zabronione (tajemnica statystyczna) – pod rygorem odpowiedzialności karnej. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych informacje możliwe do powiązania i zidentyfikowania ich z konkretną osobą.

     Osoby prowadzące badania ankietowe są zobowiązane -   do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od badanych gospodarstw.

     Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są przez administrację publiczną do podejmowania ważnych decyzji z zakresu polityki społecznej, dotyczących wszystkich mieszkańców Polski.

     Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo domowe w Małopolsce posiada imienną legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

     Szczegółowych informacji na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną w Małopolsce udziela Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32.

Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszym ankieterem.

Więcej informacji: https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce