Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Obowiązek Przeprowadzenia Deratyzacji
30.09.2022

Obowiązek Przeprowadzenia Deratyzacji

Urząd Miejski w Brzesku informuje, że zgodnie z §2 i §3 Zarządzenia Nr 284/2022 Burmistrza Brzeska z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) na terenie Gminy Brzesko na właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu spoczywa obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w terminie od 1 października do 31 października 2022 roku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz budynkami handlowymi i magazynami artykułów spożywczych.

Zgodnie z w/w zarządzeniem właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zakupienia trutki do zwalczania gryzoni i wyłożenia jej w sposób zgodny z załączoną instrukcją, w dniach od 1 października do 31 października 2022 roku oraz zachowania dowodu potwierdzającego fakt przeprowadzenia deratyzacji (np. rachunek za zakup preparatu do zwalczania gryzoni).

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji deratyzacji winny zabezpieczyć miejsce wyłożenia trucizny i powiadomić mieszkańców i innych użytkowników nieruchomości o terminie przeprowadzenia deratyzacji oraz zamieścić informację ostrzegawczą o możliwości zatrucia.

Przypominamy, że deratyzacja będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie przeprowadzona w tym samym czasie na terenie całej Gminy.

Informacje o deratyzacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku Wydział Ochrony Środowiska tel. 14 68 65 122 w godzinach od 7:30 – 15:30.

0001-1.jpg

0002-1.jpg