Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Zostań rodzicem zastępczym
22.08.2022

Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Rodzina zastępcza niesie pomoc i wsparcie dzieciom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki i wychowania.

Rodzinnymi formami pieczy zastępczej są:

- rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka

- rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją dalsi krewni, np. ciotki i wujkowie albo osoby niespokrewnione

- rodzina zastępcza zawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem

- rodzinny dom dziecka – tworzą go osoby niespokrewnione z dzieckiem, może w nim przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku można uzyskać wsparcie specjalistów, pomoc merytoryczną w postaci konsultacji i szkoleń. Rodziny zastępcze mogą liczyć także na konkretną pomoc finansową ze strony Państwa. Zawodowa i niezawodowa rodzina zastępcza otrzymuje 1131 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz 500 zł miesięcznie z programu „500 plus” na każde powierzone w pieczę zastępczą dziecko – do 18 roku życia. Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie nie niższe niż 2500 zł brutto miesięcznie.

Pomóż nam stworzyć bezpieczny, pełny miłości i szacunku dom dla potrzebujących dzieci. Zapraszamy mieszkańców Powiatu Brzeskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej, do skontaktowania się z pracownikami PCPR w Brzesku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 300 31 / 530 620 059 oraz na stronie www.pcprbrzesko.pl lub kontaktując się bezpośrednio w siedzibie PCPR w Brzesku przy ul. Piastowska 2b.

 

plakat-pcpr-brzesko.png