Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Droga do strefy aktywności gospodarczej
06.07.2022

Droga do strefy aktywności gospodarczej

W siedzibie Urzędu Miejskiego podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi wewnętrznej obsługującej strefę aktywności gospodarczej na pograniczu Mokrzysk i Bucza. Dokument parafowali zastępca burmistrza Grzegorz Brach oraz prezes zarządu Pracowni Projektowej MOSTOPOL z Opola – wykonawcy zadania.

Gotowy projekt będzie pierwszym etapem procesu skomunikowania terenów przeznaczonych na obiekty usługowe i produkcyjne, składy i magazyny mające w tej strefie powstać. Urząd Miejski zawarł jednocześnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich porozumienie, w którym uwzględniono wykonanie zjazdu z drogi łączącej Brzesko ze Szczurową, z prawo- i lewoskrętami, stanowiącego połączenie z projektowaną drogą.

Zgodnie z umową projekt ma być gotowy najpóźniej do końca marca przyszłego roku. Koszt wykonania kompletnej dokumentacji wynieść ma 60 880 złotych brutto.

Strefa aktywności gospodarczej to temat, z którym brzeski samorząd mierzy się już od wielu lat. Początkowo przeznaczona pod nią była atrakcyjna działka o powierzchni 41 hektarów, która miała być w całości zagospodarowana zgodnie z wcześniej opracowanym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko. Okazało się jednak, że spora część tego terenu znajduje się w obrębie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w związku z czym zastrzeżenia do studium wniósł Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Jego uwagi zostały uwzględnione, czego efektem było wprowadzenie poprawek do pierwotnych planów. 21 października 2021 roku radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie zmian SUiZP gminy Brzesko, którą w pełni zaakceptował RDOŚ. Budowa drogi, będącej przedmiotem zawartej ostatnio umowy to ważny krok w kierunku zainteresowania tymi terenami potencjalnych inwestorów. Strefa, która po weryfikacji zajmować ma powierzchnię około 20 hektarów, to nowe miejsce pracy i podatki od nieruchomości. W zakresie rozwoju gospodarczego gminy brzeskie władze samorządowe nie zwalniają tempa. Aktualnie trwają prace nad zagospodarowaniem w przyszłości około 30-hektarowej działki w Wokowicach.           

Droga do strefy aktywności gospodarczej