Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Mundury dla OSP Jadowniki
05.07.2022

Mundury dla OSP Jadowniki

Jeszcze w tym roku jednostka OSP Jadowniki wzbogaci się o 11 kompletów ochronnych mundurów, które zostaną zakupione dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej pozostającego w gestii Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Koszt zakupu wyniesie 39 985 złotych, przy czym ministerialna dotacja wyniesie aż 39 585 zł, a środki własne gminy tylko 400 złotych. 

Każde z zakupionych ubrań składać się będzie z kurtki długości ¾ oraz spodni wykonanych z tkaniny zewnętrznej, tkaniny wodoodpornej, podszewki i warstwy termoizolacyjnej. Jest to odzież gwarantująca bezpieczeństwo strażakom, a także mająca spory wpływ na poprawę skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych.

OSP Jadowniki jest najczęściej dysponowaną do zdarzeń z wszystkich jednostek OSP działających na terenie powiatu brzeskiego. Od 1995 roku czynnie funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Obecnie skupia w swoich szeregach 69 czynnych członków. Ponadto przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (12 osób) oraz Dziecięca Drużyna Pożarnicza (40 osób).

Wysoki poziom przygotowania do działań ratowników sprawia, iż jednostka angażowana jest do wielu zdarzeń na terenie gminy i powiatu. W chwili obecnej 53 druhów posiada przeszkolenie uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych. W tym gronie 36 osób jest przeszkolonych z zakresu ratownictwa technicznego, a 17 ma uprawnienia do pełnienia funkcji dowódczych.

W 2020 roku OSP Jadowniki  zadysponowana została do 59 działań ratowniczych (w tym 40 miejscowych zagrożeń, 19 pożarów). W ubiegłym roku brała udział w 67 akcjach (w tym 52 miejscowych zagrożeniach,15 pożarach). Jednostka często bierze udział w akcjach poszukiwawczych. Działania takie prowadzone są zazwyczaj w terenie mokrym, trudno dostępnym, gdzie bez specjalistycznego ubrania ratownicy nie są w stanie skutecznie dotrzeć do miejsc występowania zagrożenia, a tym samym udzielić koniecznej pomocy. Podobnie jest z wypadkami drogowymi czy pożarami.  Wyposażenie strażaków w specjalistyczną odzież ochronną uchroni ich podczas działań ratowniczych od poparzeń, skaleczeń i innych podobnych urazów. Zwiększy też skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

 

logotyp-przyklad.png

 

Mundury dla OSP JadownikiMundury dla OSP JadownikiMundury dla OSP JadownikiMundury dla OSP JadownikiMundury dla OSP Jadowniki