Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Poświęcenie wozu strażackiego w Szczepanowie
04.07.2022

Poświęcenie wozu strażackiego w Szczepanowie

W minioną sobotę, 1 lipca, odbyła się w Szczepanowie uroczystość poświęcenia nowego samochodu zakupionego przez Urząd Miejski dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ciężki samochód ratowniczy marki MAN TGM kosztował blisko 400 tysięcy złotych, a koszty jego zakupu zostały pokryte w całości ze środków własnych gminy Brzesko.  

Na zaproszenie prezesa Zdzisława Reczka oraz druhen i druhów z OSP Szczepanów na sobotnie uroczystości przybyły poczty sztandarowe oraz jednostki OSP z Brzeska, Bucza, Jadownik, Jasienia, Łęk, Mokrzysk, Okocimia, Poręby Spytkowskiej, Przyborowa, Starych Żukowic, Szczurowej i Wokowic. Wśród zaproszonych gości byli między innymi burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, wicestarosta Maciej Podobiński, radna i sołtyska Szczepanowa Anna Lubowiecka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Kamil Trąba, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Marian Zalewski, zastępca  komendanta powiatowego PSP starszy brygadier Andrzej Kufta, kapelan Straży Pożarnej Powiatu Brzeskiego ksiądz Grzegorz Sroka, Komendant Gminny ZOSP RP Krzysztof Rachwał, dyrektor Wydziału Strategii i  Rozwoju UM Barbara Kuczek, Justyna Żaba z UM Brzesko oraz emerytowani strażacy brygadier Wojciech Podleś i młodszy brygadier Piotr Lach. 

Główne uroczystości poprzedziła msza święta odprawiona w bazylice przez księdza Grzegorza Srokę, który także poświęcił samochód. Po nabożeństwie kolumnę pocztów, jednostek oraz zaproszonych gości poprowadził na szczepanowski rynek dowódca uroczystości, zastępca naczelnika OSP Szczepanów druh Tomasz Dumara. Tę część uroczystości rozpoczął meldunek złożony przez dh. Tomasza Dumarę prezesowi powiatowego zarządu ZOSP RP dh. Marianowi Zalewskiemu. Następnie poczet flagowy, w skład którego wchodzili druhowie: Stanisław Przybyło, Stanisław Kozub i Dominik Przybyło przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnął flagę państwową na maszt.

Gości powitał prezes OSP Szczepanów Zdzisław Reczek, który złożył burmistrzowi Brzeska podziękowania za sfinansowanie zakupu pojazdu. Po przekazaniu kluczyków do samochodu i jego poświęceniu, nastąpiła ceremonia wręczenia resortowych odznaczeń wyróżniającym się druhom.  Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Stanisław Kozub, natomiast Brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa zostały wręczone Teresie Seidler, Tomaszowi Dumarze, Dominikowi Pałce, Łukaszowi Lubowieckiemu i Michałowi Lubowieckiemu. Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymał Rafał Mamica, a brązową odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odebrał Filip Przybyło. Oficjalną część uroczystości zakończyły przemówienia zaproszonych gości oraz wspólne zdjęcie wszystkich uczestników tego wydarzenia.

Sobotnie popołudnie wypełnił piknik, podczas którego zaprezentował się Zespół  Pieśni i Tańca Krakowiacy Ziemi Brzeskiej. Całość zwieńczyła zabawa taneczna pod gołym niebem. 

Szczepanowska OSP już od wielu lat należy do jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jest jedną z dwóch, na terenie gminy, najczęściej angażowanych w akcje związanie z ratunkiem ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Niedawny zakup samochodu znacznie przyczyni się do poprawy i tak już wysokiej skuteczności działań.

Pojazd typu GCBA 5/32 jest przystosowany do obsługi przez 6-osobową załogę. Posiada moc maksymalną 340 KM oraz napęd 4x4. Wyposażony jest w autopompę dwuzakresową, dozownik ręczny lub automatyczny, linię szybkiego natarcia oraz nowoczesne działko wodno-pianowe. Istotne są dwa parametry – pojemność zbiornika wody klub środka pianotwórczego 5000 oraz wydajność 3650 dm3/min. – 8 bar, 460 dm3/min. – 40 bar.  

Poświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w SzczepanowiePoświęcenie wozu strażackiego w Szczepanowie