Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Absolutorium dla burmistrza Brzeska
29.06.2022

Absolutorium dla burmistrza Brzeska

Radni miejscy niemal jednogłośnie udzielili burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2021 roku. 19 radnych głosowało za, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden był nieobecny. Był to główny punkt porządku obrad sesji zwołanej na 29 czerwca br.  

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedzone było debatą na temat Raportu o stanie Gminy Brzesko za 2021 rok oraz podjęciem uchwał w sprawie udzielenia burmistrzowi votum zaufania oraz zatwierdzeniem sprawozdań finansowego i wykonania budżetu gminy. Wynik głosowania nad votum zaufania przedstawia się następująco: 14 za, 6 wstrzymujących się. Tym samym zdecydowana większość radnych pozytywnie oceniła działalność burmistrza w zeszłym roku. Przed sesją zeszłoroczną działalność burmistrza pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej , a także Regionalna Izba Obrachunkowa. Tę działalność przedstawił burmistrz w multimedialnej prezentacji opisującej szerokie spektrum zrealizowanych w poprzednim roku przedsięwzięć. Tomasz Latocha, dziękując za gratulacje, podkreślał, że votum zaufania i udzielone mu absolutorium, to zasługa licznej grupy ludzi – radnych, pracowników Urzędu Miejskiego oraz podległych brzeskiemu magistratowi służb i instytucji.