Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nagrody burmistrza Brzeska dla nauczycieli
24.06.2022

Nagrody burmistrza Brzeska dla nauczycieli

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 burmistrz Brzeska przyznał specjalne nagrody czworgu szczególnie wyróżniającym się nauczycielom z naszej gminy. W tym gronie znalazły się odchodzące na emeryturę Maria Stolińska i Bogumiła Fuczek z ZS-P Brzesko i Maria Rudnik z SP Mokrzyska oraz Bartłomiej Turlej. Tomasz Latocha wręczył te nagrody osobiście, odwiedzając szkoły w dniu poprzedzającym tegoroczne wakacje.

Maria Stolińska jest nauczycielką matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, z którym związana jest od początku kariery zawodowej (w latach 1999-2017 uczyła w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku). Od 2002 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Z racji nie tylko stanowiska, ale przede wszystkim wieloletniego doświadczenia chętnie otacza opieka i wsparciem młodych nauczycieli. Nieoceniona jest w rozwiązywaniu i łagodzeniu jakichkolwiek problemów i konfliktów. Przez 35 lat pracy dała się też poznać jako specjalistka od promocji szkoły na zewnątrz. Udziela się również społecznie, prowadząc dodatkowe, nieodpłatne lekcje z matematyki. Od 2001 roku współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, a od 2022 roku jest Przewodniczącą Zespołu Egzaminatorów w powiecie brzeskim. Cały jej dorobek zawodowy sprawił, że jest osobą bardzo lubianą i szanowaną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Bardzo często była też nagradzana za swoje osiągnięcia – dziesięciokrotnie przez dyrektora szkoły i dwa razy przez burmistrza Brzeska. Ta trzecia nagroda jest podsumowaniem wieloletniej, rzetelnej pracy nauczycielki, która wraz z końcem roku szkolnego przechodzi na zasłużoną emeryturę.  

Status emerytki osiągnęła również nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Bogumiła Fuczek, która w brzeskim Zespole Szkolno-Przedszkolnym przepracowała 38 lat pełnych sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. Do historii szkoły przechodzi jako inicjatorka i założycielka Szczepu Drużyn ZHP, który powstał w 1985 roku. W dorobku ma także organizację Manewrów Techniczno-Obronnych na szczeblu ZHP Chorągwi Krakowskiej. Przez 14 lat prowadziła szkolne koło teatralne, a przez 20 lat opiekowała się Samorządem Uczniowskim. Znana jest ze znakomitego kontaktu zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tym pierwszym pomaga w osiąganiu sukcesów w konkursach i olimpiadach, ci drudzy dzięki niej nadrabiają zaległości i wyrównują różnice w stosunku do innych uczniów. Do tej pory przez dyrektora szkoły nagradzana była czterokrotnie. Nagrodą burmistrza wyróżniona jest po raz pierwszy. Jest to wspaniałe ukoronowanie nienagannej pracy zawodowej.

Maria Rudnik, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Mokrzyskach, z 40-letnim stażem, już w kwietniu tego roku ogłosiła oficjalnie chęć przejścia na emeryturę. Lista jej osiągnięć i sukcesów jest tak obszerna, że samo uzasadnienie do wniosku o przyznanie nagrody zajęło wnioskodawcom 5 stron formatu A-4. A jednak dopiero dwukrotnie otrzymała nagrodę przyznawaną przez burmistrza Brzeska. Co ciekawe, ten pierwszy raz miał miejsce dwa lata temu, a więc dopiero Tomasz Latocha docenił efekty pracy zasłużonej nauczycielki, która wcześniej tylko trzy razy otrzymała nagrodę z rąk dyrektora szkoły.

Pani Maria, jak mało kto, potrafi zaproponować uczniom ciekawe i oryginalne formy zajęć, nie tylko oszklonych, ale i pozalekcyjnych. Ma spore zasługi w promowaniu zdrowego stylu życia, poświęcając tej dziedzinie sporo czasu i energii. Przekazuje te zainteresowania angażując swoich wychowanków do udziału w szeregu konkursów i projektach poświęconej tej tematyce. Ponadto z powodzeniem rozwija w uczniach drzemiące w niej uzdolnienia artystyczne. Często organizuje akcje charytatywne, zachęcając do uczestnictwa w nich uczniów, którzy w ten sposób ochoczo włączają się w wolontariat w każdym przedsięwzięciu niosącym pomoc potrzebującym. Skutecznie uczy empatii, współczucia, tolerancji i wielu innych pozytywnych zachowań. Pomimo kilkudziesięcioletniego doświadczenia nadal uczestniczy we wszelkiego rodzaju kursach i szkoleniach, systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje.

Bartłomiej Turlej, nauczyciel historii, EDB i WOS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jadownikach znany jest przede wszystkim jako Komendant Hufca ZHP w Brzesku. Dzięki jego staraniu prowadzony przez niego Szczep Czarny otrzymał w 2017 roku imię Bohaterów Państwa Podziemnego oraz sztandar. Druh Bartłomiej poza obowiązkami szkolnymi angażuje się w wiele społecznych inicjatyw. Od wielu lat współorganizuje Bieg Tropem Wilczym. Jest również koordynatorem licznych akcji charytatywnych. To za jego sprawą brzeski Hufiec ZHP ma bardzo wysokie notowania we władzach Chorągwi Krakowskiej ZHP, czego dowodem było powierzenie Brzesku roli gospodarza inauguracji Roku Harcerskiego 2021/2022, która odbyła się 18 września ubiegłego roku. Bartłomiej Turlej w ZS-P Jadowniki pracuje dopiero od 11 lat. Zdołał już jednak zasłużyć na liczne nagrody od dyrektora placówki, a także dwie nagrody przyznane przez burmistrza Brzeska.     

 

 

 

Nagrody burmistrza Brzeska dla nauczycieliNagrody burmistrza Brzeska dla nauczycieliNagrody burmistrza Brzeska dla nauczycieliNagrody burmistrza Brzeska dla nauczycieliNagrody burmistrza Brzeska dla nauczycieliNagrody burmistrza Brzeska dla nauczycieliNagrody burmistrza Brzeska dla nauczycieli