Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nabór do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.06.2022

Nabór do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, że został ogłoszony nabór do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. Radę tworzy się w celu kształtowania modelowej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Będzie ona organem konsultacyjnym i opiniodawczym Samorządu Województwa Małopolskiego, funkcjonującym w oparciu o zasady dialogu obywatelskiego. W obszarze zainteresowania Rady będzie troska o poprawę relacji partnerskich obu sektorów oraz doskonalenie form współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi.
W skład Rady, której kadencja będzie trwać trzy lata, wejdzie 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Małopolskie organizacje pozarządowe są bardzo istotnym partnerem w kształtowaniu polityki rozwoju naszego regionu, dlatego też pragnę serdecznie zaprosić te działające na Państwa terenie do zgłaszania kandydatur na członków Rady nowej, VI kadencji.Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa w dniu 22 czerwca 2022 r. Wszelkie informacje dotyczące naboru, w tym regulamin oraz formularze: zgłoszeniowy i rekomendacji, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. (12) 616 05 38.

Szczegółówe informacje: https://www.malopolska.pl/samorzad/rady/malopolska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego