Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Letnie remonty dróg
13.08.2021

Letnie remonty dróg

Zakończyły się remonty dwunastu odcinków gminnych dróg. Koszt wykonanych prac wyniósł około 320 tysięcy złotych i został w większości pokryty ze środków własnych. W niektórych przypadkach Urząd Miejski skorzystał z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

W Buczu kosztem 110 tysięcy złotych wyremontowane zostały ulice Piłkarska i Rudzka, przy zastosowaniu destruktu i dwukrotnego pokropienia asfaltową emulsją. Odnowiony został też jeden przepust. Prace na pierwszej z tych ulic sfinansowano w całości z budżetu gminnego, w kosztach remontu Rudzkiej częściowo partycypował FOGR. 

W Jadownikach na wyremontowanym odcinku ulicy Wschodniej-bocznej wyłożono destrukt, a koszt prac wyniósł 16 tysięcy złotych przy dofinansowaniu z FOGR.

Sporo prac wykonano w Mokrzyskach, gdzie odnowie poddano pięć odcinków dróg. Na ulicach Zarzecze, Sąsiedzkiej i Św. Faustyny-bocznej remontowane odcinki zostały pokryte destruktem. Na ulicy Na Stoku została położona nakładka asfaltowa na betonowych płytach. Te zadania sfinansowane zostały w całości przez Urząd Miejski, Tylko przy remoncie odcinka Wielgoszówki, na którym zastosowano destrukt, wykorzystano dofinansowanie z FOGR. Łączny koszt wszystkich pięciu inwestycji wyniósł ponad 90 tysięcy złotych. 

W Sterkowcu za kwotę 20 tysięcy złotych (przy dofinansowaniu z FOGR) została wyremontowana droga przy boisku sportowym, która zyskała nową nawierzchnię z destruktu. FOGR współfinansował także prace na ulicy Grzybowej przebiegającej przez Szczepanów i Mokrzyska, na której położono nową nawierzchnię asfaltową. Koszt tego zadania to 53 tysiące złotych.

W Wokowicach destruktem zostały pokryte ulica Za Stodołami (finansowanie w całości ze środków własnych) oraz Osiedle Sadowe (dofinansowanie z FOGR), a koszt tych prac wyniósł 30 tysięcy złotych. 

Na tym, oczywiście, nie koniec remontów. Cały czas trwają prace na innych odcinkach, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.       

Letnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty drógLetnie remonty dróg