Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
13.07.2021

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Gmina Brzesko przystępuje do zawiązującej się właśnie spółki SIM Małopolska, której działania będą skoncentrowane na budowie tanich, dostępnych dla młodych ludzi, mieszkań. Od maja do lipca podjętych zostało w tej sprawie kilka ważnych decyzji. Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ma zostać powołana do życia na początku sierpnia br.

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska brzescy radni miejscy podjęli podczas majowej sesji. Na tym samym posiedzeniu  została też podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku burmistrza Brzeska do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o 3-milionową dotację stanowiącą aport do mającej powstać spółki. Nadzorowany przez ministerstwo program realizuje Krajowy Zasób Nieruchomości, którego głównym zadaniem jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu osiedli mieszkaniowych z lokalami na długoterminowy najem, z możliwością dopłat do czynszu. Projekt powstał z myślą o młodych ludziach, nieposiadających zdolności kredytowej, aby zaciągnąć pożyczkę na zakup mieszkania, a jednak ich dochody są zbyt wysokie, by otrzymać lokal komunalny.

Obie uchwały jednogłośnie przyjęte przez brzeskich radnych stanowiły dopiero początek drogi do osiągniecia zamierzonego przez samorząd celu. Miesiąc później zapadła decyzja, na mocy której siedzibą mającej powstać spółki będzie Brzesko, a dokładnie lokal mieszczący się przy Rynku – w kamienicy, w której przed laty znajdowała się Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. W połowie lipca w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin zainteresowanych przystąpieniem do spółki, a przedmiotem narady było opracowanie umowy, która ma zostać zawarta 3 sierpnia br. Jeszcze do końca lipca nanoszone będą ewentualne poprawki do ostatecznej treści porozumienia.

Tanie mieszkania

Wolę przystąpienia do spółki wyraziło 17 małopolskich gmin podzielonych wstępnie na sześć tak zwanych grup wspólników – Brzesko znalazło się w jednej grupie wraz z Ciężkowicami i Gorlicami. Przedstawiciele wszystkich zainteresowanych samorządów spotkają się w Brzesku 3 sierpnia, by w obecności notariusza podpisać ostateczną umowę dotyczącą dalszych działań. W dalszej kolekjności zostaną też powołani pełnomocnicy ds. inwestycji oraz kandydaci na członków rady nadzorczej – po jednej osobie z każdej grupy wspólników. Każdy wspólnik wniesie do spółki aport w wysokości 3 milionów złotych (pozyskanych wcześniej w formie dotacji z Krajowego Zasobu Nieruchomości). W ten sposób zostanie utworzony kapitał zakładowy. Kolejnym krokiem będzie wniesienie do spółki kolejnego aportu, tym razem w formie nieruchomości, którą każda gmina wskaże jako lokalizację przyszłej inwestycji. Gmina Brzesko ma co najmniej dwa takie miejsca, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Wiadomo, że nie musi to być grunt położony w mieście – warunkiem jest, aby znalazł się w granicach danej gminy. Jego wybór nie może też kolidować z wcześniejszymi planami inwestycyjnymi lokalnych samorządów. Dla mieszkańców ważny będzie efekt działania spółki, czyli bloki mieszkalne z całą infrastrukturą towarzysząca – parkingami, terenami zielonymi placem zabaw dla dzieci. Najważniejsza wiadomość jest taka: głównym założeniem SIM jest budowa tanich mieszkań komunalnych, na które powinno stać każdego.

 

Społeczna Inicjatywa MieszkaniowaSpołeczna Inicjatywa MieszkaniowaSpołeczna Inicjatywa MieszkaniowaSpołeczna Inicjatywa MieszkaniowaSpołeczna Inicjatywa MieszkaniowaSpołeczna Inicjatywa MieszkaniowaSpołeczna Inicjatywa Mieszkaniowa