Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Sezonowa przycinka gałęzi
10.05.2021

Sezonowa przycinka gałęzi

W ramach wiosennych prac kosmetycznych, a także w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pracownicy firmy M-Cars na zlecenie Urzędu Miejskiego prowadzą sezonową przycinkę gałęzi w koronach przydrożnych drzew, głównie w miejscach, w których ograniczały pole widzenia przejeżdżającym tamtędy kierowcom. Do tej pory usunięte zostały przerośnięte konary przy ulicach Czarnowiejskiej, Piastowskiej i Kościuszki. Prace prowadzone są sukcesywnie również w innych miejscach.

Każdy mieszkaniec gminy może dokonać przycinki gałęzi na terenie swojej posesji – należy jednak pamiętać, że obowiązują w tym zakresie zasady określone odpowiednimi przepisami prawa. Niestosowanie się do nich może skutkować surowymi karami finansowymi przewidzianymi w ustawie o ochronie przyrody (art. 87a, ust. 2).

Dendrolodzy zalecają, aby starać się usuwać jak najmniejszą część korony drzewa – najlepiej do 15 procent i tylko cienkie gałązki. Maksymalnie może to być wymiar nieprzekraczający 30 procent wielkości. Przekroczenie tej granicy może doprowadzić do znacznego osłabienia lub nawet obumarcia drzewa. Dopuszczalne jest przycinanie gałęzi tylko w koronie, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Tylko w niektórych, przewidzianych ustawą  przypadkach można odstąpić od wyznaczonej normy. Takimi wyjątkami są usunięcie obumarłych lub nadłamanych gałęzi, utrzymywanie uformowanego kształtu lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
W każdym takim przypadku wymagana jest dokumentacja fotograficzna, a zabieg powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie pielęgnacji drzew.