Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Budowa kanalizacji w Jadownikach
10.03.2021

Budowa kanalizacji w Jadownikach

9 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów Grzegorz Brach oraz Członek Zarządu Bogusław Sambor podpisali umowę z Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych Michał Anioł ze Starego Wiśnicza na pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Jadownikach. Zakres prac obejmuje wykonanie przepompowni wraz odcinkiem sieci, do której podłączony będzie między innymi miejscowy Dom Ludowy. Główny odcinek kanalizacji powstanie na ulicy Sportowej. Koszt robót wyniesie ponad 700 tysięcy złotych, a ostateczny termin ich zakończenia wyznaczono na 31 sierpnia br. Zadanie będzie realizowane przy 50-procentowym dofinansowaniu pozyskanym w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energie odnawialną i oszczędzanie energii”, a mieszczącego się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  glowne-na-strone.pngmalopolska-nowe-logo-poziom.jpg

Budowa kanalizacji w JadownikachBudowa kanalizacji w JadownikachBudowa kanalizacji w Jadownikach