Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Konkurs „Małopolska Wieś 2021”
09.03.2021

Konkurs „Małopolska Wieś 2021”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Małopolska Wieś 2021”. Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu województwa małopolskiego, a jego głównym celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. W związku z tym oceniana będzie m. in. estetyka danej miejscowości, działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, inicjatywy prospołeczne i edukacyjne, pomagające wzmocnić tożsamość lokalną oraz integrujące mieszkańców, jak również strona internetowa sołectwa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego). Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stroni Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Rolnictwo/Konkursy. W razie pytań proszę o kontakt z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (tel. 12 63 03 580, sekretariat.ro@umwm.malopolska.pl)

Dokumentację konkursową można znależć pod adresem: 
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1894123,ogloszenie-konkursu-pn-malopolska-wies-2021-skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego.html