Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nie pal śmieci!
05.03.2021

Nie pal śmieci!

Zanieczyszczanie powietrza to jeden z palących (nomen omen) problemów w województwie małopolskim, także w gminie Brzesko. Mimo wielu działań o charakterze zapobiegającym degradacji środowiska, jak również akcji edukacyjnych i podejmowanych inwestycji, nadal dochodzi do incydentalnych na szczęście przypadków łamania prawa w tym zakresie. We wrześniu ubiegłego roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę antysmogową obligującą wszystkie samorządy i mieszkańców do przestrzegania ściśle określonych przepisów w tym zakresie. Zgodnie z jej zapisem brzeski samorząd realizuje wiele proekologicznych przedsięwzięć, ale i kontroluje, czy indywidualne gospodarstwa ogrzewane są we właściwy sposób.   

Do Urzędu Miejskiego coraz częściej docierają zgłoszenia o podejrzeniu naruszenia przepisów kodeksu wykroczeń i niestosowania się do wytycznych zawartych w uchwale antysmogowej dla województwa małopolskiego. Zgodnie z przyjętym w tej uchwale programem ochrony powietrza gmina ma obowiązek dokonać kontroli w mieszkaniach, których te zgłoszenia dotyczą.

W sytuacji, gdy zaistnieje podejrzenie, że ktoś spala w swoim domu odpady komunalne, można  to zgłosić poprzez zapewniającą anonimowość aplikację Ekointerwencja udostępnioną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html Na tej podstawie pobierane są próbki popiołu z domowych palenisk w celu sprawdzenia, czy nie zostały złamane przepisy środowiskowe, czyli czy nie dochodzi do eksploatacji kotłów i kominków niezgodnie z wymaganiami uchwały antysmogowej, sprzedaży złej jakości węgla lub spalania śmieci.

Pobrane do badań próbki przesyłane są w zapieczętowanych opakowaniach do Instytutu  Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, gdzie poddawane są wnikliwej analizie. Ostatnio ICPW potwierdził trzy przypadki naruszenia przepisów na terenie gminy Brzesko, co stanowi podstawę do wszczęcia postępowania przez policję.

Dla brzeskiego samorządu poprawa stanu środowiska, a w szczególności jakości powietrza jest jednym z najwyższych priorytetów. Urząd Miejski podejmuje w tym kierunku szereg działań. W zeszłym roku gmina przystąpiła do programu obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła służących do podgrzewania wody. Realizacja projektu nastąpi w tym roku, a z dofinansowania w wysokości 60 procent kosztów takiego montażu skorzystają właściciele 99 gospodarstw indywidualnych. Poprawie jakości powietrza służy też docieplanie obiektów użyteczności publicznej. W ostatnich dwóch latach przeprowadzono termomodernizację sześciu szkolnych budynków oraz siedziby Urzędu Miejskiego. Już ruszyła podobna inwestycja dotycząca przedszkola nr 10 w Brzesku. W grudniu ubiegłego roku zawarte zostało porozumienie z WFOŚiGW porozumienie w sprawie ustalania zasad wspólnej realizacji priorytetowego programu „Czyste Powietrze”. W ramach porozumienia uruchomiony został doradczy punkt, w którym można otrzymać informacje na temat wymiany starych kotłów grzewczych na nowe, ekologiczne źródła energii cieplnej. Urząd Miejski dużą wagę przywiązuje do edukacji ekologicznej. Regularnie kolportowane są ulotki uświadamiające znaczenie wspólnej troski o jakość powietrza, a także obrazujące zagrożenia powodowane tzw. niską emisją. Od dwóch lat atmosfera nad gminą jest monitorowana przez 10 sensorów badających jakość powietrza. Wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej www.brzesko.pl w zakładce „Jakość powietrza” oraz w aplikacji android oraz iOS. 

Gmina Brzesko ściśle przestrzega wytycznych zawartych w uchwale smogowej definiującej program ochrony powietrza, zgodnie z którym pracownicy Urzędu Miejskiego mają obowiązek przeprowadzenia kontroli w mieszkaniach, w przypadku których istnieje podejrzenie o niewłaściwej eksploatacji kotłów grzewczych. Zgłoszenia o przypuszczalnie nieprawidłowym użytkowaniu palenisk traktowane są jako wyraz obywatelskiej postawy i troski o wspólne dobro. W przypadku drobnych uchybień może skończyć się na upomnieniu lub pouczeniu. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że naruszenie przepisów dotyczących tego zakresu skutkuje dotkliwymi karami. Komenda Powiatowa Policji w Brzesku prowadzi kilka postępowań w sprawie nielegalnego spalania odpadów komunalnych w domowych kotłach centralnego ogrzewania. Kodeks wykroczeń przewiduje w takich przypadkach karę grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych z możliwością zamiany na karę pozbawienia wolności od 5 dni do jednego miesiąca (w zależności od wysokości nałożonej grzywny). 

Burmistrz Brzeska apeluje do mieszkańców o przyłączenie się do działań mających na celu poprawę jakości powietrza, którym na co dzień wszyscy oddychamy. Zachęca również do korzystania z wszelkich akcji pomocowych i doradczych realizowanych przez Urząd Miejski.