Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Doposażone jednostki OSP
30.12.2020

Doposażone jednostki OSP

Trzy jednostki OSP z gminy Brzesko – w Jasieniu, Mokrzyskach i Szczepanowie –  w znacznym stopniu zwiększyły stan posiadania specjalistycznego sprzętu używanego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Dzisiaj burmistrz Tomasz Latocha oraz Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, odwiedzili te trzy jednostki, by oficjalnie przekazać ich prezesom zakupiony przez Urząd Miejski sprzęt o łącznej wartości ponad 88 tysięcy złotych. Doposażenie tych jednostek to efekt starań pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pozyskali z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, dotację w wysokości 78 tysięcy złotych. Brzeski samorząd przeznaczył na ten cel 10 tysięcy zł ze środków własnych.

Przekazanie sprzętu nastąpiło przed remizami jednostek OSP objętych programem, a w imieniu strażaków przejęli je prezesi Leszek Klimek (OSP Jasień), Krzysztof Pacura (OSP Mokrzyska) i Zdzisław Reczek (OSP Szczepanów) oraz sołtys Mokrzysk Kamil Trąba.  

W ubiegłym roku strażacy z tych jednostek uczestniczyli w 110 akcjach ratunkowych, z czego 45 związanych było ze zdarzeniami drogowymi. Warto zaznaczyć, że z uwagi na duże zagęszczenie ważnych szlaków komunikacyjnych Brzesko należy do najbardziej zagrożonych wypadkami gmin w Małopolsce. W zeszłym roku Komenda Powiatowa Policji zanotowała aż 827 zdarzeń drogowych w powiecie, w tym aż 433 na terenie gminy. W każdej akcji wymagającej udziału służb ratowniczych uczestniczą strażacy-ochotnicy.  

Doposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSPDoposażone jednostki OSP