Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Program wspieraj seniora
23.11.2020

Program wspieraj seniora

Program jest adresowany do osób w wieku 70 lat i więcej, które decydują się pozostać w domu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji braku możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i społecznej pomoc może być również udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Program Wspieraj Seniora zakłada możliwość dostarczenia artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej do miejsca zamieszkania seniora oraz pomoc w załatwieniu prostych sprawach  urzędowych i innych czynności dnia codziennego.

Pomoc w postaci usługi jest nieodpłatna. Senior pokrywa tylko rzeczywisty koszt zakupów.

Za realizację programu na terenie Gminy Brzesko odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Mickiewicza 21.

Aby  skorzystać z tej formy pomocy należy zgłosić potrzebę uzyskania wsparcia, poprzez kontakt telefoniczny:

  1. dzwoniąc na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11 (infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 08.00 do 22.00)

lub

  1. dzwoniąc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku tel.: 14 66 31 583 lub 14 65 22 945 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Osoba przyjmująca zgłoszenie na infolinii przekaże prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, który zorganizuje niezbędne wsparcie.

Co ważne w przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z seniorem.

Szczegółowych informacji na temat Programu Wspieraj Seniora w Gminie Brzesko udzielają telefonicznie pracownicy MOPS w Brzesku: 14 66 31 583 lub 14 65 22 945  oraz dyrektor:
608 524 526 w godzinach pracy ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku w dalszym ciągu udziela seniorom innych form pomocy zgodnie z zadaniami realizowanymi przez ośrodek.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z wsparcia!Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!